AFB-SVU 1 SONE AFB Sentralen er kjernen i AFB (Active Fire Barrier) Systemet. Sentralen kommuniserer med AFB detektorene (og andre type detektorer), bryterenheten og eksterne varslingssystemer (f.eks. brann/innbruddsalarm, SD-anlegg eller nummersendere). Sentralen forsyner også AFB detektorene med strøm.

Når Sentralen mottar alarmsignal fra en av detektorene vil den gå i alarm, og aktivere en eller flere bryterenheter i systemet. Ved alarm veksler også den potensial-frie alarmkontakten som igjen kan kobles opp mot eksterne alarm/ varslingssystemer.

AFB SVU 2 SONE AFB Sentralen er kjernen i AFB (Active Fire Barrier) Systemet.
Sentralen kommuniserer med AFB detektorene (og andre type detektorer),
bryterenheten og eksterne varslingssystemer (f.eks. brann/innbruddsalarm,
SD-anlegg eller nummersendere). Sentralen forsyner også AFB detektorene med strøm.Når Sentralen mottar alarmsignal fra en av detektorene vil den gå i alarm,
og aktivere en eller flere bryterenheter i systemet.
Ved alarm veksler også den potensialfrie alarmkontakten som igjen kan kobles
opp mot eksterne alarm/ varslingssystemer.AFB-SVU 2 Sone er et alternativ til AFB-SVU 1 sone, hvis det er ønskelig med flere deteksjonsområder og brudd.

AFB-SVU 2 sone har samme funksjon som AFB-SVU 1 sone, men har i tillegg en AFB-TM 1 (Tilleggsmodul) innebygget.

AFB-SVU 2 sone har også mulighet til å utvides med flere AFB-TM 1 tilleggs-moduler for flere deteksjons-områder og brudd.

IMG_7437 (deleted 8f666bfda11e55956b7660bbab96270b) AFB-TM 1 er en utvidelsemodul/ tilleggmodul for å utvide AFB-SVU 2 Sone sentralen med flere soner. Dette for i tillegg å kunne detektere og forebygge branntilløp i sikringsskap og inntak, ha mulighet til å detektere og forebygge branner i f. eks. Oppvaskmaskin, V.V. bereder, Vaskemaskin, Tørketrommel, kaffetrakter, barnerom  etc.
AFB-TD IIR v2AFB-TD IIR Innside v2 AFB TD-IIR er en spesialutviklet klorgassdetektor for tilkobling med eksternspenning fra AFB sine Sentraler. Detektoren er basert på ICAS sitt Ioniske deteksjonskammer med lav radioaktivitet – 3kBq. Den er beregnet for bruk i el-tavler/ sikringsskap og andre risikoområder i elektriske anlegg (i private husholdninger, næringsbygg og industribygg) sammen med AFB sine Sentraler ( SVU 1 og 2 Sone).

Detektoren er fininnstilt til å detektere klorgass og røyk på et tidlig stadium i et branntilløp.

Alarm indikeres ved at den åpne utgangselektroden (opto-coupler) veksler til Level L og rød diode blinker. Det Ioniske kammeret er beskyttet med et metallisk nett for økt beskyttelse mot elektromagnetiske påvirkninger, samt høyere beskyttelse mot inntrenging av insekter og støv.

Detektoren har ikke egen sirene da den er kun tiltenkt brukt sammen med AFB Sentralene og evt. Eksterne varslingssystemer. Detektoren har ikke holdefunksjon – alarm vil kun indikeres når gass/ røykpartikler er tilstede i kammeret og overskrider de fastsatte grenseverdier.

Det er en kombinert TEST knapp/ LED indikator på toppen av detektoren.

Test av detektor utføres ved å trykke og holde testknapp inne i opp til 8 sekunder, dette fordi testfunksjonen er en fullverdig test av deteksjonskammeret.

Detektoren har tre terminaler for strømtilførsel, jording og utgangssignal. Terminalene tilgjengelig gjøres ved å ta av plastlokket på detektoren.

Detektoren består av en dekket detektorplate med Ionisk kammer og alle elektroniske komponenter. Terminalene er merket

Product sheets:

FDV AFB-SVU 1 Sone

FDV AFB-SVU 2 Sone

FDV TD-IIR Detektor