Etter ett særdeles hyggelig møte ute hos Ørnulf Wiig Installasjon AS i dag, var det ingen tvil om at AFB-systemet, kan redde liv og at produktet som produseres av ICAS holder en svært høy standard. Avtale ble inngått på stedet og alle montørbilene fikk AFB-systemet levert samme dag.

Vi ser frem til ett hyggelig samarbeidet i tiden som kommer!

http://www.wiig.no

DM_2017_WIIG_SCREEN