TecSafe har i dag hatt møte med SIO ang. sikring av deres bygningsmasser med AFB, bestående av 100 bygg med til sammen 9000 boenheter. I dag har SIO over 300 unødige utrykninger i året hvorpå mange av disse kunne vært unngått med AFB installert.

http://www.sio.no