Vi er i dag stolte av å kunne si at Lovisenberg Sykehus har bestilt Active Fire Barrier (AFB) til alle sine hovedtavler på sykehuset. På den måten får de sikret seg mot brann i tavlene, som står rundt om på sykehuset. Ettersom AFB har få begrensninger for hvordan man kan sy dette sammen med eksisterende systemer, vil de integrere dette med varsling fra egen BN-300 sentral. Dersom vårt system detekterer klorgasser i en av tavlene, vil varsel pr sms gå til riktig person hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik at feilen blir utbedret – før brannen oppstår!

Systemet skal installeres om 4-6 uker

Nok en gang takker vi for tilliten vi har fått med AFB!

http://www.lds.no