Nok ett hyggelig elektrikerfirma med lokasjon på Metro Senteret i Lørenskog inngår avtale om salg av AFB til sine kunder. Samarbeidet starter opp samme dag som vi har møte og Elektriker 1 Romerike AS anskaffer systemet til alle sine montørbiler.

Vi takker nok en gang for tilliten vi får hos dere og ser frem til ett langt og hyggelig samarbeidet!

http://www.elektriker1-romerike.no