Et hotell er et særskilt brann-objekt, dette på grunn av mange overnattingsgjester.

Et branntilløp på et hotell kan fort bli fatalt grunnet mange sovende gjester, som skal evakueres ved en brann.

Da fordelings tavler som regel er plassert i korridorer som benyttes som rømningsvei, er utfordringen ved en tavlebrann at rømningsveier blir fylt med svært giftige gasser.

På et hotell har man også andre risikoområder for branntilløp med elektrisk årsak som:

  • Ventilasjonsanlegg
  • Datarom
  • Vaskeri
  • Kjøle og fryse aggregater
  • Kjøkken
  • Styrings-skap
  • Etc.

Les mer!